YARIM YAĞLI SOYA ÜRETİMİ

Hem kanatlı yemi olarak kullanılabilecek hem de süt üretim verimini arttıracak, yüksek proteinli yarım yağlı soya üretimi konusunda bir sistem geliştirdik.

❚ Yemin besin değeri artışı ve içindeki proteinin sindirilebilir olması sağlanmaktadır;
❚ Yemin besin değerini düşüren ve büyümeyi engelleyen inhibitörlerin (tripsin inhibitörü, üreaz, lipoksidaz, vb.) önlenmesi sistemdeki EXTRUDER ile sağlanmaktadır;
❚ Aynı zamanda sistemdeki HUM marka üstün kaliteli EXPELLER PRES ile soyayı presleyerek nihai ürün bileşenindeki yağ oranını % 7 lere kadar indirmek mümkün olmaktadır.
❚ İhtiyaca göre Expeller Pres by-pass edilerek sadece Extruder ile tam yağlı (full fat) soya elde etmek mümkündür.
❚ HUM Kabuk Ayırma prosesi ile nihai yemdeki protein oranını maksimum düzeye çıkartmak mümkün olmuştur: Soyadaki protein oranına göre %43-44 civarı.
❚ Soya yanısıra pamuk çekirdeği de en iyi protein kaynaklarından birisidir. Yarım yağlı küspe üretim sistemi ile pamuk çekirdeği işlemek ve inek sütü verimini arttıracak bir yem olarak kullanmak mümkündür.
❚ Yarım yağlı soya veya pamuk çekirdeği üretim sisteminde aynı zamanda çok değerli bir ürün olarak rafine yağ sınıfına yakın kalitede bitkisel yağ elde edeceksiniz.
PROSESİN ÖNEMLİ AŞAMALARI

❚ Yarım yağlı soya üretim sisteminin ana özelliği Extruder ile Expeller Pres’in birlikte çalışmasıdır.
❚ TEMİZLEME ELEĞİ yardımı ile yabancı maddelerden ayrıştırılan soya prosesin ileriki aşamalarına aktarılır.
❚ Temizlenen soyanın KONDİSYONER’de rutubetinin ayarlanması ve iyi bir kırma-kabuk ayırma işlemi için 60-70 ⁰C sıcaklığa getirilmesi sağlanır.
❚ HUM’un güçlü KIRMA MAKİNESİ ile 6-8 parçaya kırılan soya etkili bir kabuk ayırmaya hazırlanmış olur.
❚ KABUK AYIRMA işlemi opsiyonel bir tercih olup, nihai küspede maksimum protein oranı gözetilmesi halinde uygulanması gereklidir.
❚ EXTRUDER ‘de birkaç saniye içinde soyanın 140-150 ⁰C sıcaklıklara ulaşması ile proteinin pişmesi sağlanır, besleyiciliği ve büyümeyi engelleyen inhibitörler engellenmiş olur ve soyadaki yağ hücrelerinin parçalanması sağlanır.
❚ Extruder’den çıkan tam yağlı pişirilmiş soya HUM marka EXPELLER PRES (kontinu vidalı sıkma presi) ile sıkılarak içindeki fazla yağ alınır ve yarım yağlı yem ana maddesi elde edilmiş olur. Ele edilen yem HUM marka KÜSPE SOĞUTUCU ‘da ortam havası aspirasyonu ile soğutularak saklama sıcaklığına getirilir, KÜSPE KIRICI ‘da homojen boyutlandırma yapılır ve kullanım için sevk edilir.
❚ Expeller Preste elde edilen yağ ise TORTU ELEĞİ ‘nde ve FİLTRE ‘de süzülerek yabancı maddelerden ve tortulardan tamamen arındırılır, yağ depolarına pompalanır.

Yüksek proteinli, yarım yağlı soya üretiminde üstün teknolojimizle sektörün hizmetindeyiz.

Türkçe