HUM Pres Ünitesi (HPRS)

HUM YAĞ PRESİ (HPRS); pişirme tavasında uygun koşullara getirilen yağlı tohumların presin helezonlarında sıkılarak yağının alınması ile yağ ve küspe elde edilmesi içindir. Bir sonraki ekstraksiyon ünitesinin giriş koşullarına göre küspe içerisinde istenen oranda yağ bırakılır. Yağ tankında bulunan tortulu yağ, HUM Yağ Tortu Eleğine (HFSP) gönderilir. HUM Presinden ayrılan yağlı kek ise HUM Kek Soğutucusuna (HCCL) gönderilir. Küspede kalacak yağ oranının ve kapasitenin doğruluğunun sağlanmasında pres konstrüksiyonunun çok önemli rolü vardır. Helezonların, bıçak ve sıyırgı bıçakları dizaynı, malzemesi, ömrü kritik önemdedir. Bunun yanı sıra sıkıştırma işlemini gerçekleştiren gücün elde edilerek iletildiği motor, kayış-kasnak, redüktör, pres ana mili, yataklar ve gövde komple en ileri teknoloji ve mühendislik çalışmaları sonucu geliştirilerek ihtiyaca en iyi cevap verecek hale getirilmiştir.

HUM Yağ Soğuk Presi (HCPR), düşük sıcaklıkta sıkmak için veya tohumu ön ısıtma yapmadan tek presle sıkma için tasarlanmıştır. Bu proseste, HUM Kabuk Alma işleminde kabuklar ayrıştırılır ve HUM Kırmalar da kırma işlemi yağlı tohum tipine göre yapılmaktadır.

HUM Yağ Final Presi (HFPR), sonrasında HUM Ekstraksiyon teknolojisinin uygulanmadığı, tek presle sıkma işlemi için tasarlanmıştır. HUM Kabuk Alma (HDHL), işleminde kabuklar ayrıştırılır ve HUM Kırmalar (HCRC), da kırma işlemi yağlı tohum tipine göre yapılmaktadır.

HUM Ön Presyon (HPRP), HUM Ekstraksiyon veya bir sonraki pres operasyonları için, HUM Yağlı Tohum Hazırlama prosesinde ön sıkma için tasarlanmıştır. Bu proseste, HUM Kabuk Alma (HDHL), işleminde kabuklar ayrıştırılır ve HUM Kırmalar (HCRC), da kırma işlemi yağlı tohum tipine göre yapılmaktadır.

HUM YAĞ PRESİ
UYGULAMA Tam Pres Ön pres
Model NYP 15F NYP 30F NYP 60F NYP 15 NYP 30 NYP 60
Kapasite (ton/gün) Ayçiçeği, Kanola 25-35 50-60 90-100 130-150 250-300 500-600
Soya, Pamuk 50-60 90-100 160-170
Küspede kalan yağ (%) 5-8 5-8 5-8 17-20 17-20 17-20
Ana motor gücü (kW) 75 160 315 110 250 500
HUM NEBATİ YAĞ PRESLERİNİ AYRICALIKLI KILAN ÖZELLİKLER

PLANET REDÜKTÖR, Sessiz çalışma,sonsuz ömür ve yüksek verim garantisi sağlayan, yağ soğutma sistemi ile soğutulmuş yağ sirkülasyonlu çalışan düşük yağ sarfiyatlı PLANET REDÜKTÖR. Pres ve tava redüktörleri planet redüktör olup kompakt bir hacimde en verimli, sessiz ve titreşimsiz çalışmayı garantiler. Güç aktarma sisteminin en kritik elemanı olan redüktörlerde hasarsız ve bakımsız, sonsuz ömür elde edilerek verimlilik arttırılmıştır. Redüktörler pres gövdesine flanşlı bağlantılıdır ve direkt güç aktarımı sağlamaktadır. Zor şartlara dayanıklı son teknoloji ürünü bir redüktördür.

HELEZON ve TAKOZLAR, Isıl işlemle dayanıklılığı artırılmış veya alternatif olarak isteğe göre zırhlı imal edilmiş, özel alaşımlı malzeme HELEZONLAR. Helezonlar presten en fazla verimi alacak şekilde dizayn edilmiş olup, en uzun ömre sahip olacak malzemelerden imal edilerek, özel işleme tabi tutulmuşlardır. Yüzeyler, yüksek sertlik değerlerine çıkarılarak optimum ömür sağlanmıştır.

FREKANS KONTROLLÜ BESLEME HELEZONU, Devir ayarı frekans kontrollü yapılan malzemenin özelliğine göre maksimum beslemeyi sağlayan BESLEME HELEZONU. Preste besleme helezonu devri frekans ayarı ile yapılmakta ve presin maksimum kapasitede çalışması sağlanmaktadır. Besleme helezonu bir redüktörlü motordan hareket almaktadır.

MİL, Daimi su sirkülasyonu sistemi ile soğutularak en iyi verimi sağlayan MİL. Pres ana mili delinmiş ve daimi soğutma suyu sirkülasyonunu sağlayacak şekilde paslanmaz boru ve özel salmastralı bir soğutma sistemi ile donatılmıştır.

HİDROLİK KAFES AÇMA SİSTEMİ, Kafes açma ve kapama gerektiğinde hiç zorlanmadan ve zaman harcamadan güçlü bir teleskobik piston ve elektrikli hidrolik güç ünitesi vasıtasıyla rahatlıkla kafesleri açmaya ve kapamaya yarayan sistem.

PRES İÇİN YEDEK PARÇALAR

Sert kaplamalı parçalar; özel kaynak teknikleriyle ve özel alaşımlar kullanılarak, yüzeyde istenilen kalınlıkta ve aşınmaya dirençli yapıya getirilmiştir. Preste aşınmaya maruz kalan helezon, konik, kafes bıçakları gibi parçalar HUM tarafından 18 aylık garanti ile temin edilebilmektedir. HUM, bu teknolojinin uygulanmasında, sert kaplamalı yedek parça üretiminde uzmanlaşmış ve sektörde yüksek deneyimi olan "T-1 ADA" firması ile işbirliği içindedir.

❚ Tek parça üzerinden işleme ve sağlam yapı
❚ Yüksek sıcaklık altındaki kaynak fırınında robot ile sert kaplama işlemi
❚ 4-5 mm’lik sert yüzey kalınlığı
❚ Özel kaynak prosesi ile parça yüzeyinde zırh kaplama ile, aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç
❚ Taşlanmış ve parlatılmış yüzey
❚ Diş açılarak delinmiş (kolay montaj)
❚ Milin korunması için viton veya paslanmaz çelikten sızdırmazlık yuvası
HUM PİŞİRME TAVASI (HCOO)

Yağlı tohumlar, daha iyi kek elde edebilmek ve yağ üretkenliği arttırmak amacıyla önce tavalarda pişirilmelidirler. Böylece, presleme işlemi esnasında, tohum öyle uygun bir yapıya sahip olur ki, yağını ve rutubetini bırakarak, kolayca pişirilmeye başlar. Sıcaklığın yükselmesi ile serbest kalan rutubet bacadan dışarıya atılır. Tavadaki tohum sıcaklığının ayarlanmasıyla, presleme işleminden önce elde edilmesi gereken optimum tohum özellikleri sağlanmış olunur. Pratikte, pişirme tavasının çapı, ısıtma yüzey alanı, buhar basıncı ve pişirme süresi bilgileri presin kapasitesine göre belirlenir.

HUM Pişirme prosesi, HUM Yağ Presi (HPRS) ve HUM Valsleme (HFLK) işlemleri öncesindeki HUM Yağlı Tohum Hazırlama (HPRP) işlemi esnasında yağlı tohumların şartlandırılması veya pişirilmesi için tasarlanır. Dikey pek çok kademeli pişirme tavaları düşük ve yüksek kapasiteli olarak kullanılmaktadır. Bu proses, proteini belirlemeyi, yağın viskozitesini düşürmeyi, ve akışkanlığı sağlamayı hedefler.

TAVADA PİŞİRME İŞLEMİ İLE YAĞ VERİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER;
❚ Tohum yapısında dağılmış olan yağın sıcaklığın etkisi ile kümeler halinde birleşerek akışları kolaylaşır.
❚ Yağın viskozitesi azalarak akıcılığı artar ve tohumdan ayrılması kolaylaşır.
❚ Tohumdaki proteinli maddelerin su ve sıcaklığın etkisi ile pıhtılaşması ve tohum dokusunun yağı dışarı kolay veren bir yapıya kavuşması sağlanır.
❚ Tohumlar tava kademelerinde kanatlar ile karıştırıldığı için aynı zamanda öğütülmüş olur. Böylece hücrelerin parçalanmış zarları sıcaklığın da etkisi ile gevrek ve kolay parçalanan bir yapı kazanır.
❚ Yağ kümelerinin etrafını saran su, tohumdan nem alma ile uzaklaştırılmış olur.
❚ Tohumdaki nem oranı %4-4,5 civarına düştüğü için presin faydalı kapasitesi artmış olur.

HUM PİŞİRME TAVALARINI AYRICALIKLI KILAN ÖZELLİKLER;

PLANET REDÜKTÖR, Sessiz çalışma,uzun ömür ve yüksek verim garantisi sağlayan PLANET REDÜKTÖR.

KARIŞTIRICI KANATLAR, Tava yüzeyi ile 35 derece açı yaratacak şekilde işlenen kanat uçları, çekirdeklerin çevrede birikmesini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş ve ayrıca tava tabanında yağlı tohum bırakmayacak ve tava saçlarını deforme etmeyecek şekilde tasarlanmış ve iki parçalı çelik bir kapline güçlü bir konstrüksiyon oluşturacak şekilde birleştirilmiş KARIŞTIRICI KANATLAR.

RUTUBET ALMA SİSTEMİ, Döküm gövdeli paslanmaz kanatlı havalandırma fanı vasıtasıyla tavanın her gözünden ayar klapeli çıkışlarla bağlantılı rutubet alma bacası bulunan sistem.

PİMLİ BİRLEŞTİRME, Tava buhar haznesi alt ve üst saçlarının birbirine PİMLE BİRLEŞTİRİLMESİ.

BASINÇ TESTİ, Uzmanlar tarafından basınçlı kaplar yönetmeliğine uygun yapılan BASINÇ TESTİ ve dünyada kabul görmüş akredite kuruluşlardan alınan CE belgesi.

HUM YAĞ TORTU ELEĞİ (HFSP)

Presten çıkan tortulu yağı filtre etmek üzere dekantöre veya metalik filtrelere göndermeden once yağ içindeki tortu oranını belli bir seviyeye indirmek için yağ eleği kullanmak gerekir. Yağ Eleği, prizmatik bir tank şeklinde, zincir paletli sıyırıcılar vasıtasıyla dipten alınan tortunun yağ seviyesinin üstünde olan özel kesitli tel elekler vasıtasıyla yağdan ayrılarak bir helezonla dışarı atılmasını sağlayan bir ekipmandır.

HUM KEK SOĞUTUCU (HCCL)

Presten çıkan yağlı kek sıcaklığı ekstraksiyonda işlenemeyecek kadar yüksek durumdadır. Kekin ekstraktöre girebilmesi için sıcaklığının 50-55’C ‘ye düşürülmesi gerekmektedir. Birçok yağlı çekirdek kekinin soğutulması için yatay tip, paletli, sabit özel kesit elekli, aspirasyon sistemli Kek Soğutucular kullanılmaktadır.

Türkçe